Van 1 chiều máy hút sữa Real Bubee

Van chân không hay cò gọi là van một chiều 

Sản xuất bằng Silicon

Tiệt trùng thoải mái không lo móp mép

Giá tốt nhất