Dây sạc usb máy hút sữa Real Bubee

Dây sạc usb máy hút sữa Real Bubee

Đúng điện áp