Ống dây máy hút sữa Real Bubee

Ống dây máy hút sữa Real Bubee

Sử dụng với giắc chia 1 đầu hoặc 2 đầu

Dây trong suốt, dẻo

An toàn tuyệt đối