Máy hút sữa bằng điện 2 bên (hút đôi) có các hãng: Medela, Spectra, Unimon, Firstyear, Beurer.

Giảm giá!
3,350,000  3,300,000 

Máy hút sữa bằng điện 2 bên (đôi)

Máy hút sữa Rozabi Basic

Giảm giá!
4,700,000  4,500,000 
Giảm giá!
6,800,000 7,500,000 

Máy hút sữa bằng điện 2 bên (đôi)

Máy hút sữa Rozabi Deluxe

Giảm giá!
1,600,000  1,500,000 
Giảm giá!
2,510,000  2,490,000 
Giảm giá!
3,700,000 5,400,000