Máy hút sữa bằng điện 2 bên (hút đôi) có các hãng: Medela, Spectra, Unimon, Firstyear, Beurer.

2,900,000 4,300,000 
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
2,510,000  2,490,000 
Giảm giá!
3,350,000  3,300,000 
Giảm giá!
2,460,000  2,260,000