Giảm giá!
350,000  340,000 
Giảm giá!
590,000  570,000