Phễu medela Size 21mm, 24mmm, 27mm, 30mm, 36mm

190,000 

Tình trạng mới 100% ,

Xuất xứ từ nhà sản xuất  Medela

Phễu ( chụp Vú ) medela có nhiều size, size phễu to hay nhỏ phụ thuộc và đường kính ống tròn của phễu.

Phễu medela Size 21mm, 24mmm, 27mm, 30mm, 36mm

190,000