Bình sữa PP cổ thường Trendy 125 ml Nip

89.000 

Thương hiệu Nip (Đức)

Núm ti chỉnh nha, chống sặc

Chất liệu bằng silicon

Cỡ 1 (0-6 tháng), lỗ S (dòng chảy chậm)

Bình sữa PP cổ thường Trendy 125 ml Nip

89.000