Phụ kiện máy hút sữa pectra gồm:
Phễu hút spectra
Chặn sữa spectra
Màn hút
Nắp chặn
Van trắng spectra (van chân không)
Bình sữa spectra 150ml
Bình sữa spectra 160ml
Bình sữa spectra 260ml
Ống hơi (dây hút) spectra
Chân đê
Dây cáp nguồn
Adaptor (nguồn) spectra
Túi đá khô spectra
Núm ti
Túi để máy spectra

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.