Chính sách đổi trả sản phẩm
Chính sách đổi trả sản phẩm

Điều kiện đổi sản phẩm như sau:

  • Sản phẩm chưa qua sử dụng, chưa bóc hộp hoặc tem và còn mới 100% kể từ lúc mua.
  • Sản phẩm đã mua không quá 7 ngày tính theo hóa đơn mua hàng.
  • Sản phẩm đổi trực tiếp tại địa chỉ mua hàng (không đổi tại nhà khách hàng).
  • Sản phẩm đổi sang phải bằng giá hoặc lớn hơn giá sản phẩm đã mua trước đó.
  • Xuất trình hóa đơn đã mua hàng trước đó.

Để đổi sản phẩm mẹ vui lòng liên hệ:

228/8 Nguyễn Hoàng, Tp Đà Nẵng

Mở cửa: Hàng ngày: 8h – 22h

Comments

Lời nhắn